يک بطري پلاستيکي براي بازيافت در خاک به 500 سال زمان نياز دارد ........................ سرزمين مقدس ايران را پاک نگاه داريم ........................ ايران زيباست،کافي است اهل سفر باشيم ........................ قبل از سفر در طبيعت ، برنامه و مسير سفر خود را به ديگران اطلاع دهيد ........................ براي تهيه يک تن کاغذ 15 اصله درخت سرسبز و تنومند قطع ميشود ........................ تجربيات سفر خود را براي ديگران بازگو کنيد ........................ هنگام سفر با اتومبيل در فصول سرد ، زنجير چرخ را فراموش نکنيد ........................ نوروز 1395 خورشيدي بر همه ايرانيان خجسته باد ........................
شماره ثبت نام اثر استان شهرستان تاریخ ثبت
۱ سلیمان تپه (ایلام) ایلام ایلام ۲۴/۶/۱۳۱۰
۲ تل بکسایه ایلام ایلام ۲۴/۶/۱۳۱۰
۳ سبعات خزیر ایلام ایلام ۲۴/۶/۱۳۱۰
۴ تل شیروان ایلام شیروان ۲۴/۶/۱۳۱۰
۵ تل لالار ایلام دره شهر ۲۴/۶/۱۳۱۰
۶ ماداکتو ایلام دره شهر ۲۴/۶/۱۳۱۰
۷ تل‌های طرخان لرستان کوهدشت ۲۴/۶/۱۳۱۰
۸ تل‌های لارت ایلام دره شهر ۲۴/۶/۱۳۱۰
۹ خرابه‌های اندرکش آذربایجان غربی ارومیه ۲۴/۶/۱۳۱۰
۱۰ شهر قدیمی مهاباد آذربایجان غربی مهاباد ۲۴/۶/۱۳۱۰
۷۳ منطقه حفاظت‌شده مند بوشهر دیر ۱۳۵۵/۰۵/۰۶
۱۲۸ آستانه حضرت معصومه و مدفن پادشاهان صفوی قم قم ۱۳۱۰/۱۰/۱۵
۱۳۴ مسجد مجارشین آذربایجان شرقی شهرستان اسکو ۱۳۸۵/۱۲/۰۶
۱۳۵ مقبره مادر هلاکوخان آذربایجان شرقی مراغه ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۳۶ گنبد مدور آذربایجان شرقی مراغه ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۳۷ گنبد غفاریه آذربایجان شرقی مراغه ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۳۲۲ مسجد چهار پادشاهان گیلان لاهیجان ۱۳۱۷/۰۸/۲۱
۲۳۱۴۳ گورستان سایگان استان بلوچستان روستای سایگان ۲/۵/۱۳۸۷
۳۶۵ گنبد شیخ جنید استان یزد شهرستان تفت ۱۳۲۱/۰۳/۲۰
۶۷۱ تپه و قبرستان شمسی خان خراسان رضوی درگز ۱۳۴۶/۱/۲۳
۶۷۲ تپه غازان بیگ خراسان رضوی درگز ۱۳۴۶/۱/۲۳
۹۵۰ بازار جهرم فارس جهرم ۱۶/۵/۱۳۵۲
۹۶۰ مسجد و مدرسه خان فارس جهرم ۵/۱۰/۱۳۵۲
۹۸۶ مقبره جاماسب حکیم فارس جهرم ۲/۷/۱۳۵۳
۹۸۷ مسجد جامع جهرم فارس جهرم ۲/۷/۱۳۵۳
۹۸۸ چهارطاقی قطب‌آباد فارس جهرم ۲/۷/۱۳۵۳
۱۰۰۴ مقبره شاهزاده فضل بن موسی بن جعفر فارس جهرم ۲۱/۷/۱۳۵۳
۱۳۱۹ قدمگاه جهرم فارس جهرم ۶/۱۰/۱۳۵۵
۱۴۰۷ دین کتی باوند جنید مازندران قائم‌شهر ۱۳۵۶/۰۲/۲۶
۱۴۴۲ حمام گلشن گیلان لاهیجان ۱۳۵۴/۰۹/۲۴
۱۶۲۴ خانه قاضی بوشهر بوشهر ۱۳۴۶/۰۱/۲۳
۱۶۲۶ آب انبار حاج آقارضا فارس جهرم ۲۸/۱/۱۳۵۷
۱۶۳۸ دژ برازجان بوشهر دشتستان ۱۳۶۲
۱۸۹۷ گور دختر بوشهر دشتستان ۱۳۷۶
۲۰۶۰ مسجد بردستان بوشهر دیر ۱۳۷۷
۲۰۹۵ نیایشگاه مند بوشهر دشتی ۱۳۷۷/۰۴/۲۷
۲۱۷۴ امامزاده عبدالمهیمن بوشهر بوشهر ۱۳۷۷/۰۹/۱۷
۲۱۸۴ عمارت ملک بوشهر بوشهر ۱۳۷۷/۰۹/۱۷
۲۲۰۴ کلیسای خارک بوشهر بوشهر ۱۳۷۷/۰۹/۱۶
۲۲۱۰ عمارت گلشن بوشهر بوشهر ۱۳۷۷/۱۲/۰۳
۲۳۱۹ عمارت امیریه بوشهر بوشهر ۱۳۷۸/۰۲/۱۹
۲۳۶۰ بافت شهر بوشهر بوشهر بوشهر ۱۳۷۸/۰۴/۲۹
۲۵۷۸ مدرسه سعادت مظفری بوشهر بوشهر ۱۳۷۸/۱۱/۱۱
۲۶۵۹ مدرسه گلستان بوشهر بوشهر ۱۳۷۸/۱۲/۲۵
۲۸۴۵ کاخ فیلیه خوزستان خرمشهر ۱۳۷۹
۲۸۸۰ گورستان مهاجمین انگلیسی بوشهر بوشهر ۱۳۷۹/۰۹/۰۵
۳۰۳۲ قلعه خورموج بوشهر دشتی ۱۳۷۹
۳۹۹۵ عمارت کوتی بوشهر بوشهر ۱۳۸۰/۰۷/۱۰
۴۰۴۳ کاخ سنگ سیاه بوشهر بوشهر ۱۳۸۰/۰۷/۱۰
۶۵۱۴ کلیسای ارامنه گریگوری بوشهر بوشهر ۱۳۸۱/۰۷/۰۷
۶۷۰۷ تپه شماره ۴ امامزاده اولیاء خراسان رضوی درگز ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
۶۷۱۴ تپه پرکن خراسان رضوی درگز ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
۶۷۱۶ تپه و محوطه مولودآباد خراسان رضوی درگز ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
۶۷۱۸ تپه شماره ۳ سعدآباد خراسان رضوی درگز ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
۶۷۸۲ کاروانسرای مخک (۲) فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
۶۷۸۳ بقعه شیخ خلیفه فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
۶۷۸۴ کاروانسرای مخک (۱) فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
۶۷۸۶ چهار طاقی سیمکان فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
۶۷۸۷ دروازه پیر شبیب فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
۶۷۸۸ امامزاده اسدالدهر فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
۶۷۸۹ آب انبار مخک فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
۶۷۹۰ آب انبار حاج آقارضا فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
۷۰۴۱ بیمارستان امام خمینی اهواز خوزستان اهواز ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
۷۰۸۶ محوطه خانه مالان تهران طالقان ۱۳۸۱/۱۱/۱۲
۷۲۰۱ کاروانسرای آسمانجرد فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱
۷۲۰۲ تل قلعه فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱
۷۲۰۳ چهار طاقی زاغ فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱
۷۲۰۴ تل نقاره خانه شهر خضر فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱
۷۲۰۵ چهار طاقی زاغ فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱
۷۲۰۶ پل گچی اسفل فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱
۷۲۰۷ تل کراده فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱
۷۲۰۸ تل قبرستان برایجان فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱
۸۲۶۲ تپه شماره یک امامزاده اولیاء خراسان رضوی درگز ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۶۳ تپه کال کلیسا خراسان رضوی درگز ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۳۹۷ قلعه دختر لاور ساحلی بوشهر دشتی ۱۳۸۲/۰۲/۰۹
۸۴۰۱ قلعه داراب خان بوشهر دشتی ۱۳۸۲/۰۲/۰۹
۹۷۶۴ خانه دادرس خوزستان اهواز ۱۳۸۲
۱۰۸۷۵ سرای عجم خوزستان اهواز ۱۳۸۲
۱۱۳۴۰ پل آجری بالا جنید لاک پل مازندران قائم‌شهر ۱۳۸۳/۱۱/۱۰
۱۲۸۲۲ محوطه قلاکوتی خرم کوه رودبار بخش عمارلو ۱۹/۵/۱۳۸۴
۱۲۸۴۴ قلعه تپه میلا جرد استان مرکزی شهرستان کمیجان شهر میلاجرد ۱۳۸۴/۵/۱۹
۱۵۵۷۰ آسیاب قطب آباد فارس جهرم ۱۷/۳/۱۳۸۵
۱۷۵۰۶ مقبره قرمز آذربایجان شرقی مراغه  
۱۷۵۰۷ پل اب بر بالا جهرم شهرستان سیمکان روستای کوشک حسن اباد ۲۷/۱۱/۱۳۸۷
۱۸۶۴۰ قبر جنرال بوشهر بوشهر ۱۳۸۵/۱۲/۲۸
۱۸۷۱۴ امامزاده شاهزاده ابراهیم بوشهر دشتستان ۱۳۸۵/۱۲/۲۸
۱۸۷۲۲ حسینیه درازی بوشهر دشتی ۱۳۸۵/۱۲/۲۸
۱۸۷۲۳ مسجد درازی بوشهر دشتی ۱۳۸۵/۱۲/۲۸
۲۲۱۶۹ امامزاده امام حسن بوشهر دیلم ۱۳۸۶/۱۲/۲۶
۲۲۱۷۸ آرامگاه صفا انگیز بوشهر دشتی ۱۳۸۶/۱۲/۲۶
۲۲۱۸۰ عمارت کلاه‌فرنگی بوشهر بوشهر بوشهر ۱۳۸۶/۱۲/۲۶
۲۲۱۸۲ آرامگاه شاه اسماعیل بوشهر دشتی ۱۳۸۶/۱۲/۲۶
۲۲۵۷۹ تپه قورق آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۲/۲۷
۲۲۲۸۶ تپه هرزند عتیق آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۲/۲۷
۶۱۷۸ قلعه سن سارود آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۱/۷/۷
۲۲۲۸۵ گورستان پراکنده بایره سفلی آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۲/۲۷
۲۲۲۵۴ گورستان پراکنده میاب آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۲/۲۷
۲۲۲۵۶ گورستان پراکنده میزاب آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۲/۲۷
۲۲۲۵۷ گورستان پراکنده بایره علیا آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۲/۲۷
۲۲۲۸۷ گورستان پراکنده دیزج قربان آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۲/۲۷
۲۲۲۶۶ گورستان تاریخی بناب مرند آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۲/۲۷
۲۲۲۵۵ گورستان تاریخی گلین قیه آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۲/۲۷
۲۲۲۶۷ گورستان غیبلر آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۲/۲۷
۶۳۷۹ تپه چراگاه امیر آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۱/۷/۷
۶۱۷۷ قلعه هلاکو آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۱/۷/۷
۱۸۹۰۹ قلعه گوهر سینه سی آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۵/۱۲/۲۸
۷۸۶ قلعه مرند (تپه یالدور) آذبایجان شرقی مرند ۱۳۴۷/۱/۱
۱۳۹ محراب مسجد جامع آذبایجان شرقی مرند ۱۳۱۰/۱۰/۱۵
۲۵۱۹۴ آرامگاه پیر خاموش آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۷/۱۲/۱۸
۷۳۷۱ حمام حاج موسی آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۱/۱۱/۱۲
۱۹۲۰۵ حمام قاضی مرند آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۰۳/۱۳
۲۱۲۳۱ مسجد بازار مرند آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۱/۳۰
۲۲۸۵۵ مدرسه فرخی آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۷/۰۳/۷
۷۸۵ تپه باروج (قلعه باروج) آذبایجان شرقی مرند ۱۳۴۷/۱/۱

 

آریو برزن
هنگامی که از دیدنی های ایران مینویسم ترسی در وجودم ایجاد میشود ،ترس از اینکه این زیبایی ها به دست نا اهلان از بین برود.پس بیایید سرزمین مقدسمان را پاک نگاه داریم و از بلندای کوه فریاد بزنیم: "اینجا ایران است"
نويسندگان وبلاگ:
آمار وبلاگ :