فهرست آثار ملی ایران

شماره ثبت نام اثر استان شهرستان تاریخ ثبت ۱ سلیمان تپه (ایلام) ایلام ایلام ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۲ تل بکسایه ایلام ایلام ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۳ سبعات خزیر ایلام ایلام ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۴ تل شیروان ایلام شیروان ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۵ تل لالار ایلام دره شهر ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۶ ماداکتو ایلام دره شهر ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۷ تل‌های طرخان لرستان کوهدشت ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۸ تل‌های لارت ایلام دره شهر ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۹ خرابه‌های اندرکش آذربایجان غربی ارومیه ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۱۰ شهر قدیمی مهاباد آذربایجان غربی مهاباد ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۷۳ منطقه حفاظت‌شده مند بوشهر دیر ۱۳۵۵/۰۵/۰۶ ۱۲۸ آستانه حضرت معصومه و مدفن پادشاهان صفوی قم قم ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ۱۳۴ مسجد مجارشین آذربایجان شرقی شهرستان اسکو ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ ۱۳۵ مقبره مادر هلاکوخان آذربایجان شرقی مراغه ۱۵/۱۰/۱۳۱۰ ۱۳۶ گنبد مدور آذربایجان شرقی مراغه ۱۵/۱۰/۱۳۱۰ ۱۳۷ گنبد غفاریه آذربایجان شرقی مراغه ۱۵/۱۰/۱۳۱۰ ۳۲۲ مسجد چهار پادشاهان گیلان لاهیجان ۱۳۱۷/۰۸/۲۱ ۲۳۱۴۳ گورستان سایگان استان بلوچستان روستای سایگان ۲/۵/۱۳۸۷ ۳۶۵ گنبد شیخ جنید استان یزد شهرستان تفت ۱۳۲۱/۰۳/۲۰ ۶۷۱ تپه و قبرستان شمسی خان خراسان رضوی درگز ۱۳۴۶/۱/۲۳ ۶۷۲ تپه غازان بیگ خراسان رضوی درگز ۱۳۴۶/۱/۲۳ ۹۵۰ بازار جهرم فارس جهرم ۱۶/۵/۱۳۵۲ ۹۶۰ مسجد و مدرسه خان فارس جهرم ۵/۱۰/۱۳۵۲ ۹۸۶ مقبره جاماسب حکیم فارس جهرم ۲/۷/۱۳۵۳ ۹۸۷ مسجد جامع جهرم فارس جهرم ۲/۷/۱۳۵۳ ۹۸۸ چهارطاقی قطب‌آباد فارس جهرم ۲/۷/۱۳۵۳ ۱۰۰۴ مقبره شاهزاده فضل بن موسی بن جعفر فارس جهرم ۲۱/۷/۱۳۵۳ ۱۳۱۹ قدمگاه جهرم فارس جهرم ۶/۱۰/۱۳۵۵ ۱۴۰۷ دین کتی باوند جنید مازندران قائم‌شهر ۱۳۵۶/۰۲/۲۶ ۱۴۴۲ حمام گلشن گیلان لاهیجان ۱۳۵۴/۰۹/۲۴ ۱۶۲۴ خانه قاضی بوشهر بوشهر ۱۳۴۶/۰۱/۲۳ ۱۶۲۶ آب انبار حاج آقارضا فارس جهرم ۲۸/۱/۱۳۵۷ ۱۶۳۸ دژ برازجان بوشهر دشتستان ۱۳۶۲ ۱۸۹۷ گور دختر بوشهر دشتستان ۱۳۷۶ ۲۰۶۰ مسجد بردستان بوشهر دیر ۱۳۷۷ ۲۰۹۵ نیایشگاه مند بوشهر دشتی ۱۳۷۷/۰۴/۲۷ ۲۱۷۴ امامزاده عبدالمهیمن بوشهر بوشهر ۱۳۷۷/۰۹/۱۷ ۲۱۸۴ عمارت ملک بوشهر بوشهر ۱۳۷۷/۰۹/۱۷ ۲۲۰۴ کلیسای خارک بوشهر بوشهر ۱۳۷۷/۰۹/۱۶ ۲۲۱۰ عمارت گلشن بوشهر بوشهر ۱۳۷۷/۱۲/۰۳ ۲۳۱۹ عمارت امیریه بوشهر بوشهر ۱۳۷۸/۰۲/۱۹ ۲۳۶۰ بافت شهر بوشهر بوشهر بوشهر ۱۳۷۸/۰۴/۲۹ ۲۵۷۸ مدرسه سعادت مظفری بوشهر بوشهر ۱۳۷۸/۱۱/۱۱ ۲۶۵۹ مدرسه گلستان بوشهر بوشهر ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ ۲۸۴۵ کاخ فیلیه خوزستان خرمشهر ۱۳۷۹ ۲۸۸۰ گورستان مهاجمین انگلیسی بوشهر بوشهر ۱۳۷۹/۰۹/۰۵ ۳۰۳۲ قلعه خورموج بوشهر دشتی ۱۳۷۹ ۳۹۹۵ عمارت کوتی بوشهر بوشهر ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ ۴۰۴۳ کاخ سنگ سیاه بوشهر بوشهر ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ ۶۵۱۴ کلیسای ارامنه گریگوری بوشهر بوشهر ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ ۶۷۰۷ تپه شماره ۴ امامزاده اولیاء خراسان رضوی درگز ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ ۶۷۱۴ تپه پرکن خراسان رضوی درگز ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ ۶۷۱۶ تپه و محوطه مولودآباد خراسان رضوی درگز ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ ۶۷۱۸ تپه شماره ۳ سعدآباد خراسان رضوی درگز ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ ۶۷۸۲ کاروانسرای مخک (۲) فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ ۶۷۸۳ بقعه شیخ خلیفه فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ ۶۷۸۴ کاروانسرای مخک (۱) فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ ۶۷۸۶ چهار طاقی سیمکان فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ ۶۷۸۷ دروازه پیر شبیب فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ ۶۷۸۸ امامزاده اسدالدهر فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ ۶۷۸۹ آب انبار مخک فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ ۶۷۹۰ آب انبار حاج آقارضا فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ ۷۰۴۱ بیمارستان امام خمینی اهواز خوزستان اهواز ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ ۷۰۸۶ محوطه خانه مالان تهران طالقان ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ ۷۲۰۱ کاروانسرای آسمانجرد فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱ ۷۲۰۲ تل قلعه فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱ ۷۲۰۳ چهار طاقی زاغ فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱ ۷۲۰۴ تل نقاره خانه شهر خضر فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱ ۷۲۰۵ چهار طاقی زاغ فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱ ۷۲۰۶ پل گچی اسفل فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱ ۷۲۰۷ تل کراده فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱ ۷۲۰۸ تل قبرستان برایجان فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱ ۸۲۶۲ تپه شماره یک امامزاده اولیاء خراسان رضوی درگز ۱۳۸۲/۱/۲۴ ۸۲۶۳ تپه کال کلیسا خراسان رضوی درگز ۱۳۸۲/۱/۲۴ ۸۳۹۷ قلعه دختر لاور ساحلی بوشهر دشتی ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ ۸۴۰۱ قلعه داراب خان بوشهر دشتی ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ ۹۷۶۴ خانه دادرس خوزستان اهواز ۱۳۸۲ ۱۰۸۷۵ سرای عجم خوزستان اهواز ۱۳۸۲ ۱۱۳۴۰ پل آجری بالا جنید لاک پل مازندران قائم‌شهر ۱۳۸۳/۱۱/۱۰ ۱۲۸۲۲ محوطه قلاکوتی خرم کوه رودبار بخش عمارلو ۱۹/۵/۱۳۸۴ ۱۲۸۴۴ قلعه تپه میلا جرد استان مرکزی شهرستان کمیجان شهر میلاجرد ۱۳۸۴/۵/۱۹ ۱۵۵۷۰ آسیاب قطب آباد فارس جهرم ۱۷/۳/۱۳۸۵ ۱۷۵۰۶ مقبره قرمز آذربایجان شرقی مراغه   ۱۷۵۰۷ پل اب بر بالا جهرم شهرستان سیمکان روستای کوشک حسن اباد ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ ۱۸۶۴۰ قبر جنرال بوشهر بوشهر ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ۱۸۷۱۴ امامزاده شاهزاده ابراهیم بوشهر دشتستان ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ۱۸۷۲۲ حسینیه درازی بوشهر دشتی ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ۱۸۷۲۳ مسجد درازی بوشهر دشتی ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ۲۲۱۶۹ امامزاده امام حسن بوشهر دیلم ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ ۲۲۱۷۸ آرامگاه صفا انگیز بوشهر دشتی ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ ۲۲۱۸۰ عمارت کلاه‌فرنگی بوشهر بوشهر بوشهر ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ ۲۲۱۸۲ آرامگاه شاه اسماعیل بوشهر دشتی ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ ۲۲۵۷۹ تپه قورق آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ ۲۲۲۸۶ تپه هرزند عتیق آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ ۶۱۷۸ قلعه سن سارود آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۱/۷/۷ ۲۲۲۸۵ گورستان پراکنده بایره سفلی آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ ۲۲۲۵۴ گورستان پراکنده میاب آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ ۲۲۲۵۶ گورستان پراکنده میزاب آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ ۲۲۲۵۷ گورستان پراکنده بایره علیا آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ ۲۲۲۸۷ گورستان پراکنده دیزج قربان آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ ۲۲۲۶۶ گورستان تاریخی بناب مرند آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ ۲۲۲۵۵ گورستان تاریخی گلین قیه آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ ۲۲۲۶۷ گورستان غیبلر آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ ۶۳۷۹ تپه چراگاه امیر آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۱/۷/۷ ۶۱۷۷ قلعه هلاکو آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۱/۷/۷ ۱۸۹۰۹ قلعه گوهر سینه سی آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ۷۸۶ قلعه مرند (تپه یالدور) آذبایجان شرقی مرند ۱۳۴۷/۱/۱ ۱۳۹ محراب مسجد جامع آذبایجان شرقی مرند ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ۲۵۱۹۴ آرامگاه پیر خاموش آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ ۷۳۷۱ حمام حاج موسی آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ ۱۹۲۰۵ حمام قاضی مرند آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۰۳/۱۳ ۲۱۲۳۱ مسجد بازار مرند آذبایجان شرقی مرند ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ ۲۲۸۵۵

/ 0 نظر / 42 بازدید