پست های ارسال شده در شهریور سال 1391

فهرست آثار ملی ایران

شماره ثبت نام اثر استان شهرستان تاریخ ثبت ۱ سلیمان تپه (ایلام) ایلام ایلام ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۲ تل بکسایه ایلام ایلام ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۳ سبعات خزیر ایلام ایلام ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۴ تل شیروان ایلام شیروان ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۵ تل لالار ایلام دره شهر ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۶ ماداکتو ایلام دره شهر ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۷ تل‌های طرخان لرستان کوهدشت ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۸ تل‌های لارت ایلام دره شهر ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۹ خرابه‌های اندرکش آذربایجان غربی ارومیه ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۱۰ شهر قدیمی مهاباد آذربایجان غربی مهاباد ۲۴/۶/۱۳۱۰ ۷۳ منطقه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید